onsdag 31. desember 2008

Happy New Year to all/Godt Nyttår til alle......

This will be the last post for this year. And while we are waiting to get on the right side of the New Year I add some photos with white flowers that you can enjoy with you while you long for spring. ; =)

Dette blir siste innlegg for i år. Og mens vi venter på å komme på rette sida av nyttår legger jeg ut noen bilder med hvite blomster som dere kan kose dere med mens dere lengter etter våren. ;=)

fredag 26. desember 2008

I wish all garden friends a Merry Christmas.........

Ha fortsatt en riktig God Jul alle hagevenner.

To the right you'll find a link to a video: Little Drummer Boy with David Bowie and Bing Crosby. This is one of the finest Christmas songs I know of, and I like it best when there is Bing Crosby singing it.

Til høyre vil du finne en video med Little Drummer Boy sunget av David Bowie og Bing Crosby. Det er en av de fineste julesangene jeg vet om.

lørdag 20. desember 2008

More Gnomes/mere nisser.

Olava and Bottolf come from Røros and is made of textile artist Unni Kuraas. These two are romantically involved. Olava og Bottolf kommer fra Røros og er lagd av tekstilkunstneren Unni Kuraas. Disse to er kjærester. Collage is clickable Left: Berthe and Ludvik are siblings, both unmarried. I think Berthe are keen on Astrid. Venstre: Berthe og Ludvik er søsken, begge ugift. Jeg tror Berthe er hippen på Astrid. Right: Konrad and Astrid is happy married, Berthe has no chance . Konrad og Astrid er lykkelig gift, Berthe har ingen sjanse.

onsdag 17. desember 2008

Gnome mania on Dal/Nissedilla på Dal

Since it happens very little gardening now I will present some of my nisser in the days ahead. Have gathered some up over the years, but only the largest and finest here.
Siden det skjer veldig lite på hagefronten tar jeg å presenterer noen av nissene mine i dagene fremover. Har samlet en del opp i gjennom årene, men tar bare de største og fineste her.

Dette er gamlefar selv, Dalvin sønn av Tussa, han er en samlernisse fra Gardernissene.
This is the old man himself, Dalvin son of Tussa, he is a gnome collect from Gardernissene.


Disse har jeg gitt navnene Kjellaug og Torleif, har vært lykkelig gift i en del år nå.
These, I have given the names Kjellaug and Torleif, has been happily married for a number of years now.


Alvhild, som er ugift har et veldig godt øye til Gudleif som ikke har øyne for andre enn kona Oline.
Alvhild, who is unmarried has a very good eye to Gudleif that do not have eyes for anyone other than his wife Oline.


Dette ekteparet Store Knut og Kari, koser seg når de får sitte barfotet. Samlernisser fra Tusser & Troll - Mona Østenstad.
This married couple Store Knut and Kari, enjoying when they are sitting barefoot. Nisser collect from Tusser & Troll - Mona Østenstad.


Gudrun og Sigurd har vært forlovet i mange år. Blir de noen gang gift?
Gudrun and Sigurd has been engaged for many years. Will they ever marry?

tirsdag 16. desember 2008

Just some pictures/Bare noen bilder......

of insects in flowers, as a contrast to the previous post. Soon we are on the right side of Christmas, that's the other side of the New Year of course. ;-)
As you may know, I don't like snow and winter.
Now it's rain and slush, and it will probably get cold so there will be icy.;-(

av insekter på blomster, som en kontrast til forrige innlegg,
Nå er vi snart på rette sida av Jula, det vil si andre siden etter Nyttår. ;-)
Som dere sikkert skjønner er jeg ikke noe glad i snø og vinter.
Nå regner det og er slapseføre, det kommer sikkert til å bli kaldt og holke. ;-(